Överlappande tidsperioder

Här kan du se om det finns insamlade data och/eller metadata i RUT inom samma tidsperioder för de register du har valt.

Du har inte valt några register att jämföra.

Använd kontrollen "välj register" nedan eller gå till sidan Register i RUT för att välja register.