Överlappande tidsperioder

Här kan du se om det finns insamlade data och/eller metadata i RUT inom samma tidsperioder för de register du har valt.