Registers överlappande tidsperioder

Här kan du se om det finns insamlade data och/eller metadata i RUT inom samma tidsperioder för de register du har valt.

Du har inte valt några register att jämföra.

Använd kontrollen "välj register" nedan eller gå till sidan RUT Metadatakatalog för att välja register.