RUT – utforska registers innehåll

I RUT kan du söka igenom metadata om register från flera olika registerhållande myndigheter och organisationer.

Målet är att information som finns i svenska myndighetsregister, kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården och i viss mån även provsamlingar från biobanker, som används frekvent i forskning ska göras sökbar genom verktyget.

Logga in/skapa konto

RUT är en kostnadsfri tjänst för dig som vill använda registerdata i din forskning.

För att använda tjänsten behöver du ansöka om ett konto.

Så fungerar RUT

Metadataverktyget RUT ger en strukturerad överblick av vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. I RUT beskrivs registrens innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt. Det gör att du kan göra avancerade sökningar och jämföra olika variabler utifrån flera perspektiv. RUT innehåller bland annat information om registervariablernas betydelse och värdemängd och du som forskare kan därför utvärdera om variablerna kan användas för att besvara den angivna forskningsfrågan.

  • Skapa konto

    Ansök om konto hos Vetenskapsrådet för att använda RUT. Tjänsten är kostnadsfri, men din e-postadress ska vara kopplad till en forskningsutförare eller en registerhållande myndighet eller organisation.

  • Sök och analysera

    Genom att söka i och analysera innehållet i RUT kan du bedöma vilken data som skulle kunna användas för att besvara en specifik forskningsfråga och därefter kontakta den registerhållande myndigheten eller organisationen.

  • Tydligare beställning av variabler

    RUT gör det enkelt att identifiera och utvärdera register och registervariabler och kan därmed bidra till att skapa ett mer precist underlag när du ska begära ut data från en registerhållande myndighet eller organisation.