Utländska doktorander

Syftet är att få information om hur de utländska doktoranderna rekryterades till forskarutbildningen, motiv till utbildning i Sverige, vad de hade för bakgrund, hur de upplevde svensk forskarutbildning och vad de hade för framtidsplaner.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Utländska doktorander har följande subregister:

Utländska doktorander

Syftet är att få information om hur de utländska doktoranderna rekryterades till forskarutbildningen, motiv till utbildning i Sverige, vad de hade för bakgrund, hur de upplevde svensk forskarutbildning och vad de hade för framtidsplaner.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0544