Investeringsenkäten

Statistiken skall belysa verkställda och förväntade investeringar inom företagssektorn. Verkställda investeringar redovisas per kvartal, medan förväntade investeringar redovisas för kalenderår. Uppgifter om verkställda investeringar används av NR i BNP-beräkningar medan uppgifter om förväntade investeringar används av Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Investeringsenkäten har följande subregister:

Fullständigt innehåll

Uppgifter om verkställda och planerade investeringar, samt bakgrundsinformation (bransch, storleksklass mm) för de företag som ingår i undersökningen, sql version. Registret omfattar granskade och rättade primärdata samt uppräknade data. Registret omfattar primärdata för alla inkomna företag, inklusive uppgifter som inkommit efter resultatredovisningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0801

Investeringsenkäten 2019-

Uppgifter om verkställda och planerade investeringar, samt bakgrundsinformation (bransch, storleksklass m.m.) för de erksamhetsenheter som ingår i undersökningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0801

Resultat

Investeringsenkäten, uppräknade värden, samt bakgrundsinformation (bransch, storleksklass mm), som ligger grund för resultatsammanställningen. Innehåller enbart data för företag inkomna vid redovisningstillfället.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0801