Nationella Diabetesregistret
NDR

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://www.ndr.nu

Beskrivning

Nationella diabetesregistret (NDR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och vuxna med diabetes. Registret innehåller information om diagnos, behandling, undersökningar och laboratorievärden rörande diabetes och dess följdsjukdomar.

Syfte

Syftet med NDR är att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården för både barn och vuxna, att stödja evidensbaserad diabetesvård i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård och förbättra vårdkvaliteten. Ytterligare syften är att framställa statistik och att bidra till forskning för att på så sätt också bidra till utveckling av diabetesvården nationellt och internationellt.