Nationella Diabetesregistret
NDR

Nationella diabetesregistret (NDR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och vuxna med diabetes. Registret innehåller information om diagnos, behandling, undersökningar och laboratorievärden rörande diabetes och dess följdsjukdomar.

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://www.ndr.nu

Syfte

Syftet med NDR är att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården för både barn och vuxna, att stödja evidensbaserad diabetesvård i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård och förbättra vårdkvaliteten. Ytterligare syften är att framställa statistik och att bidra till forskning för att på så sätt också bidra till utveckling av diabetesvården nationellt och internationellt.

Subregister

Nationella Diabetesregistret har följande subregister:

Diabetes

Referensperiod

Swediabkids

Swediabkids är ett rikstäckande nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar med alla typer av diabetes. Registret startade år 2000 av barnläkarföreningens (BLF) delförening för endokrinologi och diabetes och från år 2007 är registret fullständigt, d.v.s. alla kliniker där barn och ungdomar med diabetes behandlas rapporterar data till Swediabkids och rapporteringsgraden är nästan 100 %.

Referensperiod