Arbetsgivardeklarationer individ (AGI)

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att arbetsgivare och andra utbetalare ska lämna redovisning på individnivå till Skatteverket för löner, förmåner och de flesta andra tjänsteinkomster. Arbetsgivardeklaration på individnivå har två nivåer; huvuduppgift och individuppgift.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Arbetsgivardeklarationer individ (AGI) har följande subregister:

Individuppgifter (AGI)

Registret innehåller uppgifter om mottagare av löne- och förmånsutbetalningar från arbetsgivare samt utbetalningar av skattepliktiga sociala ersättningar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0302