Detaljhandelns geografi

Statistiken beskriver detaljhandelns utbredning i Sverige, med siffror över markanvändning och tillgänglighet. SCB:s egen avgränsning av Handelsområden ringar in samlingar av arbetsställen för detaljhandel.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Detaljhandelns geografi har följande subregister:

Handelsområden

Avgränsning av handelsområden, dvs områden som innehåller koncentrationer av arbetsställen inom detaljhandel och personbilhandel med minst 100 anställda.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0804