Land- och vattenarealer

Statistiken syftar till att ge basinformation i form av land- och vattenarealer (inlandsvatten, de fyra stora sjöarna och havsvatten) för kommuner, län och riket. Uppgifterna om landareal används bl.a. i kombination med befolkningsstatistik för beräkning av invånare per kvadratkilometer.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Land- och vattenarealer har följande subregister:

Land- och vattenarealer

Statistiken syftar till att ge basinformation i form av land- och vattenarealer (inlandsvatten, de fyra stora sjöarna och havsvatten) för kommuner, län och riket. Uppgifterna om landareal används bl.a. i kombination med befolkningsstatistik för beräkning av invånare per kvadratkilometer.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0802