Nationellt Kvalitetsregister för Barncancer
Svenska Barncancerregistret, SBCR

Svenska Barncancerregistret (SBCR) är ett nationellt kvalitetsregister och innehåller bland annat uppgifter om diagnostik, tumördata, operationstyp och behandling samt seneffektuppföljning.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://sbcr.se/

Syfte

Syftet med SBCR är att kontinuerligt förbättra behandling och underlätta uppföljning av barn och
ungdomar med blod- och tumörsjukdomar samt bidra till forskning inom barncancerområdet – såväl behandlingsforskning, translationell forskning som stöd för uppföljnings- och interventionsforskning avseende överlevare efter barncancer. Övergripande syftet med SBCR är att underlätta utvärdering av barncancervårdens resultat och kvalitet i Sverige, samt på motsvarande sätt följa patienter med transfusionskrävande kroniska anemier.