Gymnasieungdomars studieintresse (GYST)

Belyser gymnasieungdomars intresse för att börja studera på högskolan inom tre år.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Gymnasieungdomars studieintresse (GYST) har följande subregister:

Gymnasieungdomars studieintresse (GYST)

Belysa gymnasieungdomars intresse för att börja studera på högskolan inom tre år och hur intresset förändras över tiden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0513