Förmögenhetsregistret

Innehåller uppgifter om individers och hushålls tillgångar och skulder. Tillgångar som inkluderas är fastigheter, bostadsrätter och finansiella tillgångar som bankkonton, aktier, fonder och övriga värdepapper. Då andra tillgångar eller skulder tagits upp i självdeklarationen som förmögenhet ingår även dessa som övrigposter.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Förmögenhetsregistret har följande subregister:

Individ

Innehåller uppgifter om individers tillgångar och skulder. Tillgångar som inkluderas är fastigheter, bostadsrätter och finansiella tillgångar som bankkonton, aktier, fonder och övriga värdepapper. Då andra tillgångar eller skulder tagits upp i självdeklarationen som förmögenhet ingår även dessa som övrigposter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0104