Finansmarknadsstatistik

Statistik över svenska monetära finansinstitut (MFI) och finansiella marknader, s.k. finansmarknadsstatistik. Statistiken är en snabbstatistik och uppgifterna samlas i huvudsak in månadsvis. Vissa uppgifter samlas dock in kvartals-, halvårs- och årsvis.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Finansmarknadsstatistik har följande subregister:

Indata

Uppgifter om den svenska finansmarknaden som SCB gör på uppdrag av Riksbanken fr.o.m. mars 2003, då SCB övertog uppdraget att producera finansmarknadsstatistiken från Riksbanken.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=FM5001