Aktieägarstatistik

Aktieägarstatistiken avser aktier noterade på svensk marknadsplats och visar olika samhällssektorers aktieägande och röstandelar fördelat på marknadsplats. Statistiken belyser också utländska ägare fördelade på de enskilt största ägarländerna.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Aktieägarstatistik har följande subregister:

Aktieägarstatistik

Aktieägarstatistiken avser aktier noterade på svensk marknadsplats och visar olika samhällssektorers aktieägande och röstandelar fördelat på marknadsplats. Statistiken belyser också utländska ägare fördelade på de enskilt största ägarländerna, uppgifter om förvaltarregistrerade respektive direktregistrerade värdepapperskonton samt antal noterade bolag fördelade på marknadsplats. För hushållen visas också andelen aktieägare i befolkningen, aktieägande fördelat på kön och ålder och aktieägande fördelat på taxerad inkomst, samt genomsnittliga portföljstorlekar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=FM0201