Kust, stränder och öar

Att redovisa geografisk information om kuststräcka, stränder och öar i Sverige fördelat på inlands- och havsstränder samt öar i insjöar resp havsöar, samt att redovisa uppgifter om smala vattendrag.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kust, stränder och öar har följande subregister:

Basinformation om kust, stränder och öar

Att redovisa geografisk information om kuststräcka, stränder och öar i Sverige fördelat på inlands- och havsstränder samt öar i insjöar resp havsöar, samt att redovisa uppgifter om smala vattendrag.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0812

Befolkade öar utan fastlandsförbindelse

Öar i Sverige, vilka har folkbokförda personer och saknar fastlandsförbindelse via bro.
Registret kan användas för produktion av statistik som beskriver tillgänglighet via transportnätet och regionala skillnader i Sverige.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0812

Strandnära befolkning

Statistiken beskriver befolkningen inom 100 meter från vatten. Vatten och befolkningsuppgifter för 2013 kombinerades med uppgifter om befolkningens könsfördelning, ålder, utbildningsnivå, förvärvsarbete och inkomst.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0812