Lönesummestatistik, kvartal (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär a-skatt från skattedeklarationerna.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lönesummestatistik, kvartal (LAPS) har följande subregister: