Grundskola: nationella prov åk 6

Nationella prov i årskurs 6 är obligatoriska prov som görs under vårterminen. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Grundskola: nationella prov åk 6 har följande subregister:

Grundskola: nationella prov åk 6

Nationella prov i årskurs 6 är obligatoriska prov som görs under vårterminen. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0129