Fastighetstaxering (FTR)

Ett administrativt register för statistikproduktion, med syfte att beskriva landets fastighetsbestånd. Det används äv. som urvalsram för annan statistik och för bearbetningar på uppdragsbasis. I registret finns uppgifter om bl.a. taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, byggnadsår, värdeår, bostadsarea, lokalarea, ägare av taxeringsenheter m.m. Registret är en del av fastighetssfären på SCB.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Fastighetstaxering (FTR) har följande subregister:

Fastigheter

Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant möjliggöra en beskrivning av landets fastighetsbestånd. Denna registervariant innehåller uppgifter för fastigheter som kopplats till taxeringsenheter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0601

Taxeringsenheter

Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant möjliggöra en beskrivning av landets fastighetsbestånd. Denna registervariant innehåller uppgifter för taxeringsenheter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0601

Ägare

Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant möjliggöra en beskrivning av landets fastighetsbestånd. Denna registervariant innehåller uppgifter för fastighets-/taxeringsenhetsägare.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0601