Svenska utlandsskolor

Statistiken innehåller uppgifter om elever och lärare i svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och elever i distansundervisning med handledning. Det finns även uppgifter om antal skolledare och undervisningsvolym.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Svenska utlandsskolor har följande subregister:

Grundskolan, elever

Elever i förskoleklass och grundskola vid svenska utlandsskolor. Ingår tillsammans med elever i gymnasieskolan i det som kallas reguljär undervisning vid svenska utlandsskolor.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0115

Gymnasieskolan, elever

Elever i gymnasieskolan vid svenska utlandsskolor. Ingår tillsammans med elever i förskoleklass och grundskolan i det som kallas reguljär undervisning vid svenska utlandsskolor.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0115

Kompletterande undervisning, elever

Elever som hade kompletterande svenskundervisning vid svenska utlandsskolor eller vid huvudmän för kompletterande svenskundervisning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0115

Lärare

Lärare vid svenska utlandsskolor. Uppgifter om lärare i förskoleklass började samlas in första gången avseende 2002 och gjordes då som en separat insamling. De följande åren ingår förskoleklass med övriga skolformer.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0115

Skolor

Beskriver egenskaper för svenska utlandsskolor som t.ex. vilka skolformer skolorna har och vilken skolform det finns lärare för. Vissa skolor i registret är inte klassade som "svenska utlandsskolor" utan är skolföreningar som bedriver kompletterande svenskundervisning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0115