Industrins förbrukning (INFI)

Uppgifterna i undersökningen avser industrins råvaruförbrukning. Syftet med undersökningen är att ge bättre underlag för beräkning av bruttonationalprodukten (BNP). Med hjälp av statistiken erhålls den detaljerade information som krävs av underlaget till nationalräkenskapernas input- och outputtabeller för industrin.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Industrins förbrukning (INFI) har följande subregister: