Svenska Korsbandsregistret
XBase

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://www.aclregister.nu/

Beskrivning

Svenska korsbandsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för omhändertagande av ligamentsskador i knä framför allt främre korsbandsskador. I första hand registreras operativa ingrepp men även icke-operativt behandlade korsbandsskador kan registreras. Uppföljning sker 1,2,5 och 10 år postoperativt med både enkäter (PROM) och uppföljningar av fysioterapeuter.

Syfte

Syftet är kartlägga vården av ledbandsskador, vara ett underlag för förbättringsarbete och ge feedback till behandlande enheter och patienter. Därtill utgör registret en grund för forskning.