Svenska Korsbandsregistret
XBase

Svenska korsbandsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för omhändertagande av ligamentsskador i knä framför allt främre korsbandsskador. I första hand registreras operativa ingrepp men även icke-operativt behandlade korsbandsskador kan registreras. Uppföljning sker 1,2,5 och 10 år postoperativt med både enkäter (PROM) och uppföljningar av fysioterapeuter.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://www.aclregister.nu/

Syfte

Syftet är kartlägga vården av ledbandsskador, vara ett underlag för förbättringsarbete och ge feedback till behandlande enheter och patienter. Därtill utgör registret en grund för forskning.