Energi i småhus

Syftet med undersökningen är att beskriva uppvärmningssätt, ytor och energianvändning i småhusbeståndet. Undersökningen genomfördes första gången avseende år 1977. Innehåller energiuppgifter för ett urval av småhus i Sverige.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Energi i småhus har följande subregister:

Energi i småhus

Syftet med undersökningen är att beskriva uppvärmningssätt, ytor och energianvändning i småhusbeståndet. Undersökningen genomfördes första gången avseende år 1977.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0102