Hushållens boende

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar hela Sveriges befolkning. Statistiken ger dig information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer. Uppgifterna redovisas bland annat efter kön, ålder, hushållstyp, län och kommun.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Hushållens boende har följande subregister:

Individer

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar hela Sveriges befolkning. Statistiken ger dig information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer. Uppgifterna redovisas bland annat efter kön, ålder, hushållstyp, län och kommun.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0111