Energistatistik för lokaler

Årlig enkätundersökning till fastighetsägare av lokaler. Uppvärmningssätt och använd mängd energi.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Energistatistik för lokaler har följande subregister:

Energistatistik för lokaler

Energistatistik för lokaler.Syftet med undersökningen är att beskriva areor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av lokaler.Statistiken används av de departement och myndigheter m.fl. som har till uppgift att svara för energiförsörjningen, följa energianvändningens utveckling och planera energisparandet inom fastighetsbeståndet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0103