Arbetskraftsundersökningar (AKU)

Arbetskraftsundersökningen (AKU) är en urvalsundersökning om sysselsättning och arbetslöshet. Undersökningen baseras på befolkningen i åldern 15-74 år. Innan april 2005 baserades undersökningen på befolkningen i åldern 16-64 år.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Arbetskraftsundersökningar (AKU) har följande subregister:

AKU 1987 - mars 2005

Denna registervariant innehåller samtliga variabler i observationsregistret från 1987 till och med mars 2005. I variabeldefinitionerna görs även vissa hänvisningar till frågenummer i AKU-blanketten.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0402

AKU april 2005 - dec 2020

Syftet med Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är att beskriva aktuella sysselsättningsförhållanden för hela befolkningen 15–74 år och att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden.

Denna registervariant innehåller samtliga variabler i observationsregistret från och med april 2005. I variabeldefinitionerna görs hänvisningar till frågenummer i AKU-blanketten.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0401