Svenska Intensivvårdsregistret
SIR

Svenska intensivvårdsregistret (SIR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för intensivvård. SIR innehåller information om omhändertagandet i hela vårdkedjan från förfrågan om inläggning på intensivvårdsavdelning till många veckor och månader in i vårdförloppet efter intensivvården. På så sätt speglar intensivvårdens resultat inte bara händelseförloppet på intensivvårdsavdelningen utan också händelser före intensivvård (mobil intensivvårdsgrupp, MIG) och efter intensivvård (PostIVA).

Registerhållande organisation

Region Värmland

Webbplats

https://www.icuregswe.org/

Syfte

Syftet med SIR är att följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda, kontinuerligt uppföljda områden. SIR skall dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, framför allt inom epidemiologi, men även andra riktade områden där ett deltagande av många centra är en förutsättning för genomförande av högkvalitativa vetenskapliga studier.

Subregister

Svenska Intensivvårdsregistret har följande subregister:

Avlidna på IVA

Referensperiod

IVA

Referensperiod

Influensaregistrering

Referensperiod

MIG

Mobil intensivvårdsgrupp

Referensperiod

Post-Iva

Referensperiod

Riskjustering

Referensperiod

SOFA

Referensperiod

Vårdtillfälle

Referensperiod

Vårdtyngd

Referensperiod

Åtgärd

Referensperiod