Hyror i bostadslägenheter (HIB)

Huvudsyftet med HiB är att ge information om hyresnivåer och hyresförändringar i lägenheter som upplåts med hyresrätt.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Hyror i bostadslägenheter (HIB) har följande subregister:

Hyror i bostadslägenheter

Huvudsyftet med HiB är att ge information om hyresnivåer och hyresförändringar i lägenheter som upplåts med hyresrätt. För att underlätta jämförelsen mellan olika grupper av lägenheter eller utvecklingen över tiden exkluderas vissa lägenheter vars hyra påverkas av speciella förhållanden, t.ex. att de är möblerade.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0406