Byggproduktionsindex

Byggproduktionsindex skall månadsvis belysa förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom byggindustrin, såväl totalt som uppdelat på typ av verksamhet. Byggproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar från Konjunkturstatistik Löner privat sektor, arbetade timmar och förädlingsvärden från NR samt uppgifter från fackförbundet Byggnads.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Byggproduktionsindex har följande subregister:

Byggproduktionsindex

Byggproduktionsindex skall månadsvis belysa förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom byggindustrin, såväl totalt som uppdelat på typ av verksamhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0003