Geografidatabasen

Geografidatabasen är ett register över geografiska indelningar och referenser (koder, namn och koordinater).

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Geografidatabasen har följande subregister:

Adresser

Innehåller information om regionala indelningar, knutna till adressbeståndet i landet. I registret finns endast adresser med koppling till fastighet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OV0100

Adresser, fastigheter och koordinater

Innehåller information om regionala indelningar, knutna till adress- och fastighetsbeståndet i landet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OV0100