Konjunkturstatistik, sjuklöner (KSju)

Undersökningen avser att belysa sjukfrånvaron under sjuklöneperioden, vilket är den sjukfrånvaro som arbetsgivaren betalar sjuklön för. Sjukfrånvaron mäts i form av antal sjukdagar och antal sjukfall.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Konjunkturstatistik, sjuklöner (KSju) har följande subregister: