Folkomröstningar, valdeltagande

Syftet är att komplettera bilden av det totala och regionala valdeltagandet i folkomröstningar och på så vis ge en utförligare beskrivning av valdeltagandet i olika befolkningsgrupper.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Folkomröstningar, valdeltagande har följande subregister:

Valdeltagande

Syftet är att komplettera bilden av det totala och regionala valdeltagandet i folkomröstningar och på så vis ge en utförligare beskrivning av valdeltagandet i olika befolkningsgrupper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0114