Kalkförsäljning

Innehåller uppgifter från större producenter/importörer/återförsäljare av kalk.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kalkförsäljning har följande subregister: