Högutbildade utrikes födda

Syftet med undersökningen är att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda personer, i vilken omfattning de arbetar och i vilken mån deras arbete motsvarar deras utbildning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Högutbildade utrikes födda har följande subregister: