Gymnasieskola: sökande och antagna

Innehåller uppgifter på individnivå som omfattar elever som sökt och de som blivit antagna till gymnasieskolan.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Gymnasieskola: sökande och antagna har följande subregister:

Antagna och Bakgrund - elev, 2017 –

Innehåller uppgifter på individnivå som omfattar elever som sökt till gymnasieskolan samt elever som varit inskrivna på årskurs 1 tidigare. Denna variant innehåller uppgifter om de program som eleverna började på vid mättidpunkten samt bakgrundsuppgifter på de individer som sökt till gymnasieskolan.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0105

Antagna, 1994 – 2016

Innehåller uppgifter på individnivå som omfattar elever som sökt och blivit antagna till gymnasieskolan samt elever som varit inskrivna på årskurs 1 tidigare. Denna variant innehåller uppgifter om de program som eleverna började på vid mättidpunkten.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0105

Sökande och Antagna, 1985 – 1993

Innehåller uppgifter på individnivå som omfattar elever som sökt och/eller blivit antagna till gymnasieskolan samt elever som varit inskrivna på årskurs 1 tidigare. Denna variant innehåller uppgifter om de program som eleverna sökt och/eller började på vid mättidpunkten. Den innehåller även bakgrundsuppgifter för de individer som sökt till gymnasieskolan.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0105