Swedvasc
Nationellt Kvalitetsregister för kärlkirurgi

I Swedvasc registreras kirurgiska ingrepp på kärl utanför hjärnan och hjärtat, såväl öppet kirurgiska som endovaskulära ingrepp utförda med röntgenteknik. Registret innehåller uppgifter om indikation, andra sjukdomar, operationsdetaljer och komplikationer. Ingreppen registreras i ett antal moduler: carotis, aorta, benartär, popliteaaneurysm, varicer och övrig artär/ven. Samsjuklighet, riskfaktorer, medicinering och kärlrelaterad livskvalitet registreras preoperativt; en månad och ett år postoperativt med viss variation i de olika modulerna.

Registerhållande organisation

Region Uppsala

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/swedvasc/

Syfte

Syftet med Swedvasc är att utveckla kvaliteten på vården samt utgöra en grund för forskning.

Subregister

Swedvasc har följande subregister:

Karotis

Karotisstenosoperationer.

Referensperiod