Forskares arbetsmarknad

Syftet med undersökningen är att belysa arbetsmarknaden ur olika aspekter för dem som examinerats från forskarutbildningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Forskares arbetsmarknad har följande subregister:

Forskarexaminerades arbetsmarknad

Syftet med undersökningen är att belysa arbetsmarknaden ur olika aspekter för dem som examinerats från forskarutbildningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0522