Miljöskyddskostnader

Att ta fram och redovisa statistik över miljöskyddskostnader ingår som en del i SCB:s regeringsuppdrag för miljöräkenskaper. Miljöräkenskaperna är ett informationssystem som möjliggör jämförelser mellan miljö och ekonomi. Miljöräkenskaperna gör det möjligt att för enskilda branscher studera ekonomiska data från nationalräkenskaperna, uppgifter om miljöskyddskostnader etc.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Miljöskyddskostnader har följande subregister:

Miljöskyddskostnader

Enkätundersökning om investeringar och löpande kostnader för miljöskydd inom utvinning av mineral, tillverkningsindustri och energi- o vattenförsörjning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI1302