Distansutbildning i högskolan

Syftet med undersökningen är att beskriva och belysa studenters attityder till distansutbildning i högskolan. Undersökningen är en kartläggning av avsikter med och skäl till att studera på distans samt den upplevda kvaliteten på utbildningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Distansutbildning i högskolan har följande subregister:

Distansutbildning i högskolan

Syftet med undersökningen är att beskriva och belysa studenters attityder till distansutbildning i högskolan. Undersökningen är en kartläggning av avsikter med och skäl till att studera på distans samt den upplevda kvaliteten på utbildningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0543