Försäkringsföretagens årsredogörelse

Försäkringsbolagens årsredogörelse syftar att på årsbasis redovisa uppgifter om försäkringsföretagens resultat- och balansräkning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Försäkringsföretagens årsredogörelse har följande subregister:

Indata

Uppgifter om försäkringsföretagens resultat- och balansräkning. Information erhålls även av resultatanalysen d.v.s. resultatet uppdelat efter försäkringsgren. Uppgifterna är årsdata.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=FM0502