Svenska Melanomregistret (SweMR)
Nationella Kvalitetsregistret Hudmelanom

Svenska Melanomregistret är ett nationellt kvalitetsregistret för invasiva hudmelanom som innehåller information om ledtider, tumörspecifika parametrar, stadium och data om primär kirurgisk behandling inklusive utvidgad kirurgi och lymfkörtelkirurgi. På senare år har även data om recidiv, onkologisk behandling samt PROM börjat registreras, där data inhämtas via IPÖ (Individuell patientöversikt). Registret har även data om in situ melanom mellan åren 1990-2015. På registret finns en forskningsdatabas, MM BaSe, där registerdata mellan 1996-2018 är kopplat till flera olika register (RTB, STATIV, LISA, Flergenerationsregistret, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och MIDAS).

Registerhållande organisation

Region Östergötland

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-melanom/malignt-melanom/kvalitetsregister/

Syfte

Syftet med Svenska Melanomregistret är att utveckla kvaliteten på vården genom att öka kunskapen om hur malignt melanom i huden förändras över tid både vad gäller epidemiologi, diagnostik och handläggning både nationellt och ned på sjukhus- och kliniknivå. Därtill utgör registret en grund för forskning.