Körsträckor

Statistiken avser att ge en samlad bild hur långt personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar kör varje år.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Körsträckor har följande subregister:

Körsträckor

Statistikens syfte är att ge en bild av antalet kilometer som körs av personbilar, lastbilar, bussar samt motorcyklar under ett år.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1009