Europeiska socialfonden (ESF)

Registret innehåller data som syftar till att redovisa indikatorer om deltagare i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Europeiska socialfonden (ESF) har följande subregister:

Deltagare i ESF-projekt

Deltagare som rapporterats in av ett i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Uppgifterna används för att ta fram indikatorer till Svenska ESF-rådet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0403