Energianvändningen inom fiskesektorn

Undersökningen ger underlag till de årliga energibalanserna avseende bränsleanvändning inom fiskesektorn samt till klimatrapporteringen

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Energianvändningen inom fiskesektorn har följande subregister:

Energianvändningen inom fiskesektorn

Undersökningen ger underlag till de årliga energibalanserna avseende bränsleanvändning inom fiskesektorn samt till klimatrapporteringen

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0115