Byggkostnadsindex (BKI)

BKI mäter prisförändringen för de kostnader som vid oförändrad byggteknik och byggorganisation är förknippade med utförandet av ett visst byggnadsprojekt. (T.o.m. 2021 hette undersökningen Faktorprisindex för byggnader, FPI.)

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Byggkostnadsindex (BKI) har följande subregister:

Byggkostnadsindex (BKI)

BKI mäter prisförändringen för de kostnader som vid oförändrad byggteknik och byggorganisation är förknippade med utförandet av ett visst byggnadsprojekt. (T.o.m. 2021 hette undersökningen Faktorprisindex för byggnader, FPI).
Det är ett index som mäter prisutvecklingen för de produktionsfaktorer som används i byggbranschen: byggmästeri, vvs, el, löner, maskiner, transporter, drivmedel, elkraft, projektering, etc. Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader både totalt och för viktigare kostnadsslag. Från och med januari 2005 redovisas faktorprisindex med 2004 som basår, 2004=100. I SCB:s statistikdatabaser redovisas i fortsättningen både basår 1968=100 och 2004=100.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=PR0502