Longitudinell individdatabas (LINDA)

Longitudinell individdatabas (LINDA) är en urvalsbaserad undersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ge forskare med flera möjligheter att göra longitudinella studier av inkomstutveckling för olika grupper.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Longitudinell individdatabas (LINDA) har följande subregister:

Lindaurval inkl. familjemedlemmar - lön

Löner påmatchade på samtliga i LINDA-urvalet samt familj-/taxeringshushållsmedlemmar för åren 1992-1997.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE1900

Panelurval av bef inkl taxeringshushåll

Ge forskare med flera möjlighet att göra longitudinella studier av till exempel inkomstutveckling för personer i Sverige.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE1900

Panelurval av befolkningen inkl. fam

Ge forskare med flera möjlighet att göra longitudinella studier av till exempel inkomstutveckling för personer i Sverige.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE1900

Panelurval inkl. familjemedlemmar – yrke

Löneregister för LINDA:s urvalspersoner och med familjemedlemmar till urvalspersonerna i LINDA. Familjen definieras enligt Registret över totalbefolkningen (RTB).

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE1900

Tilläggsurval av utrikesfödda inkl. fam

Ge forskare med flera möjlighet att göra longitudinella studier av till exempel inkomstutveckling för utrikesfödda. I datamaterialet ingår även personer som är födda i Sverige. Detta eftersom även familjemedlemmar är med i materialet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE1900

Urval av utrikesfödda inkl. taxeringhus.

Ge forskare med flera möjlighet att göra longitudinella studier av till exempel inkomstutveckling för utrikesfödda. I datamaterialet ingår även personer som är födda i Sverige. Detta eftersom även familjemedlemmar är med i materialet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE1900