Namnstatistik

Register över förnamn, tilltalsnamn och efternamn för folkbokförda 31 december respektive år samt register över tilltalsnamn för namngivna nyfödda respektive kalenderår.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Namnstatistik har följande subregister:

Folkbokförda - namn

Namnregister över antal folkbokförda personer per förnamn, tilltalsnamn och efternamn 31 december respektive år.
Uppgifter om förnamn och tilltalsnamn finns uppdelat på män och kvinnor.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0001

Folkbokförda - personer

Individregister över förnamn och tilltalsnamn för folkbokförda personer 31 december respektive år.
Uppgifter finns uppdelat på män och kvinnor.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0001