Komvux svenska för invandrare (sfi)

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Skolformen hette fram till 1 juli 2012 Svenskundervisning för invandrare, men bytte då namn till Utbildning i svenska för invandrare.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Komvux svenska för invandrare (sfi) har följande subregister:

Kursdeltagare och resultat

Ett totalregister över alla personer som har läst svenska för invandrare och deras utbildningsresultat. Samtliga studievägar och kurser som en person gått redovisas.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0108