Studieförbundsstatistik (STUV)

Registret ligger till grund för statistik som beskriver befolkningens deltagande i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Studieförbundsstatistik (STUV) har följande subregister:

Deltagare i studieförbundens verksamhet

Registret ligger till grund för statistik som beskriver personers deltagande i någon form av verksamhet inom studieförbunden.Verksamheten kan vara av mer permanent karaktär som arrangemangstypen folkbildning och av mer tillfällig karaktär då studieförbunden genomför verksamhet som är begränsat i tid. Registret är longitudinellt med startår 2012.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=KU0401

Studieförbund (STUV) 2012 - 2019

Registret ligger till grund för statistik som beskriver befolkningens deltagande i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=KU0401

Studieförbund (STUV) 2020 -

Registret ligger till grund för statistik som beskriver befolkningens deltagande i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=KU0401