Kortperiodisk sysselsättning (KS)

Innehåller sysselsättningsuppgifter från ett urval av arbetsställen inom den privata och den offentliga sektorn. Kvartalsundersökning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kortperiodisk sysselsättning (KS) har följande subregister:

Kortperiodisk sysselsättning

Statistiken innehåller sysselsättningsuppgifter från ett urval av arbetsställen inom privat och offentlig sektor.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0201