Annan pedagogisk verksamhet

Insamlingen av uppgifter barn, personal och verksamheter i Annan pedagogisk verksamhet är en totalundersökning. Populationen omfattar barn, personal och verksamheter för all verksamhet som bedrivs i kommunal eller enskild regi. Från och med 2014 lämnas uppgifter på individnivå för barn och personal.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Annan pedagogisk verksamhet har följande subregister:

Barn - individ

Insamlingen av uppgifter om barn i Annan pedagogisk verksamhet är en totalundersökning med huvudmän som uppgiftslämnare. Populationen är barn inskrivna i annan pedagogisk omsorg och uppgifterna samlas in på individnivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0131

Personal - individ

Insamlingen av uppgifter om personal i Annan pedagogisk verksamhet är en totalundersökning med huvudmän som bedriver Annan pedagogisk verksamhet som uppgiftslämnare. Populationen är personal som arbetar med barn inom Annan pedagogisk verksamhet. Uppgifterna samlas in på individnivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0131