Företagens ekonomi (FEK)

Syftet med Företagens ekonomi är att belysa näringslivets struktur (exklusive den finansiella sektorn) med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion.Sammanställning av statistiken kan ske både på aggregerad nivå och i form av median- och kvartilvärden. Statistiken visas på nationell, branschmässigt avgränsad samt för industrisektorn även på regional nivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Företagens ekonomi (FEK) har följande subregister:

FEK Preliminära data (FE)

Syftet med statistiken är att belysa näringslivets struktur (exklusive den finansiella sektorn) med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion. Resultaten redovisas per företagsenhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0109

FEK Slutdata (FE)

Syftet med statistiken är att belysa näringslivets struktur (exklusive den finansiella sektorn) med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion. Resultaten redovisas per företagsenhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0109

FEK Slutdata (Kommun)

Syftet med statistiken är att belysa näringslivets struktur (exklusive den finansiella sektorn) med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion. Resultaten redovisas per kommun.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0109

FEK Slutdata (LVE)

Syftet med statistiken är att belysa näringslivets struktur (exklusive den finansiella sektorn) med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion. Resultaten redovisas för lokala verksamhetsenheter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0109

FEK Slutdata (VE)

Syftet med statistiken är att belysa näringslivets struktur (exklusive den finansiella sektorn) med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion. Resultaten redovisas per verksamhetsenhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0109

FEK blankettvariabler (VE)

Syftet med statistiken är att belysa näringslivets struktur (exklusive den finansiella sektorn) med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion. Resultaten redovisas per företagsenhet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0109